Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за редакция на предложение на Президента на Република България за провеждане на национален референдум
Сигнатура 554-02-56
Дата на постъпване 18/06/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология