Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2015 г.
Сигнатура 602-03-7
Дата на постъпване 04/04/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/05/2016
Обнародван в ДВ брой 41/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2015 г.