Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Сигнатура 654-02-54
Дата на постъпване 07/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/06/2016
Обнародван в ДВ брой 46/2016 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека