Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация относно събитията в САЩ
Сигнатура 2
Дата на постъпване 12/09/2001
Сесия Втора сесия
Текст на декларацията
    "Като изразява своята покруса и възмущение от безпрецедентните по своята жестокост и цинизъм терористични актове в Съединените американски щати, извършени вчера, като изказва своята искрена съпричастност към трагедията, засегнала хиляди невинни хора, като декларира своята пълна солидарност с целия американски народ в този труден за него момент, като потвърждава своята увереност в устоите на световната демокрация и във водещата роля на Съединените американски щати за нейното развитие, като заявява, че няма политическа или морална кауза, която да оправдава посегателството срещу живота на невинни хора Народното събрание на Република България - остро и категорично осъжда терористичните актове и ги разглежда като открита агресия срещу съвременната цивилизация; - настоява за разкриване и сурово наказание на извършителите и подбудителите на този варварски акт; - апелира към обединяване на усилията на международната общност за решителна борба с всички форми на тероризъм и изразява своята готовност да подкрепи действията на българското правителство в тази насока; - призовава Организацията на обединените нации да обяви 11 септември за Световен ден в памет на жертвите на тероризма."
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/09/2001 - приет(приет в зала)