Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация относно Заключенията на Европейския съвет от Копенхаген (13 декември 2002 г.)
Сигнатура 9
Дата на постъпване 14/12/2002
Сесия Пета сесия
Текст на декларацията
    “ Тридесет и деветото Народно събрание на Република България като потвърждава, че пълноправното членство в Европейския съюз е безусловен стратегически приоритет на страната, като споделя заключенията на Европейския съвет от Копенхаген – 13 декември 2002 г., като приветства решимостта на страните-членки за започване през 2004 г. на петото разширение на Европейския съюз, от което неразделна част е и Република България, като оценява високо приетата нова пътна карта за Република България, като основна рамка за подкрепа на подготовката за членство в Европейския съюз и за поддържане на ускорено темпо на присъединяване, и на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България ДЕКЛАРИРА: Разглежда волята на страните-членки Република България да стане пълноправен член на Европейския съюз през 2007 г. като признание за постигнатите от страната ни резултати по пътя на европейската интеграция; потвърждава волята на Република България за изпълнение на ангажиментите, свързани с подготовката на страната за членство в Европейския съюз и заявява решимостта си да продължи упорито и целенасочено да работи за успешното присъединяване към Европейския съюз; изразява подкрепа на политиката на българското правителство за ускоряване на подготовката за членство в Европейския съюз с цел приключване на преговорите за присъединяване до края на 2003 г.”
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/12/2002 - приет(приет в зала)