Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация по повод 10-годишнината от приемането на Република България във Франкофонската общност
Сигнатура 13
Дата на постъпване 16/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на декларацията
    “Народното събрание на Република България Като отбелязва с удовлетворение 10-годишнината от приемането на България в Международната организация на Франкофонията, обединяваща 170 млн. души от 56 държави от целия свят; Като подчертава, че участието на България във Франкофонската общност е признание за дълголетната българска традиция в общуването на нашия народ с универсалните човешки ценности, в отстояването на идеалите, записани в Хартата на франкофонията от 1966 г.: демокрацията, правата на човека, толерантността, утвърждаването на културното и езиково многообразие; Като оценява значението на солидарността и на сътрудничеството между държавите от Франкофонската общност, израз на които бе подкрепата, оказана на България при избирането й за непостоянен член на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации; Като отбелязва, че активното взаимодействие със структурите на Международната организация на Франкофонията е допринесла за важни наши постижения в областта на образованието, науката и културата; Като отбелязва, че Република България се присъединява убедено към решенията и посланията на Международната организация на Франкофонията и приветства стремежа за засилване на нейната роля и участие в световните политически процеси; Като изразява задоволство от сътрудничеството на Народното събрание с консултативния орган на Франкофонията – Парламентарната асамблея на Франкофонията ДЕКЛАРИРА: 1. Решимостта на Република България да участва активно в дейността на Международната организация на Франкофонията и да съдейства на всички нейни инициативи в подкрепа на мира и демокрацията, в борбата с тероризма и за справяне с предизвикателствата на нашия век. 2. Готовността да се разшири диалога и сътрудничеството на всички нива на Франкофонската общност, в образованието, науката, културата и другите области на живота. 3. Волята на Народното събрание да продължи активното си участие и сътрудничество в Парламентарната асамблея на Франкофонията.”
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/10/2003 - приет(приет в зала)