Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на 40-то Народно събрание във връзка с ратификацията на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
Сигнатура 6
Дата на постъпване 26/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
    Четиридесетото Народно събрание на Република България, - като отбелязва приетата на 19 декември 2003 г. Декларация на 39-то Народно събрание относно действията на държавните институции за ускоряване на присъединяването на Република България към Северноатлантическия алианс ; - като се ръководи от националните интереси и разглежда членството в НАТО като основна гаранция за сигурността на страната; - като изразява готовността на Република България да участва активно в развитието на Общата политика на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната; - като потвърждава волята на страната ни да продължи да генерира стабилност на Балканите и да допринася за усилията на международната общност за справяне с новите заплахи и предизвикателства към глобалната сигурност; - като потвърждава неотменната позиция на България като член на Северноатлантическия договор да поема отговорностите и задълженията и да ползва правата, произтичащи от пълноправното членство; - като разглежда борбата с тероризма и срещу разпространението на оръжия за масово унищожение като един от основните приоритети на международната общност и на Република България; - като потвърждава външнополитическия приоритет на Република България за разширяване и задълбочаване на стратегическото партньорство и сътрудничество със Съединените американски щати, ДЕКЛАРИРА: 1. Одобрява действията на държавните институции в процеса на преговори по Споразумението между Република България и Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната. 2. Оценява Споразумението между Република България и Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната и произтичащото от него съвместно използване на български военни обекти като важен фактор за укрепването на сигурността и стабилността на Югоизточна Европа и Черноморския регион. 3. Разглежда съвместното използване на български военни съоръжения с въоръжени сили на Съединените американски щати като важна предпоставка за успешното провеждане на трансформацията на българските въоръжени сили и за повишаването на оперативната съвместимост с въоръжените сили на съюзниците ни от НАТО. 4. Подчертава, че Споразумението, както и допълнителните договорености по прилагането му, се основават на "пълно зачитане на суверенитета и законите на Република България" и "на целите и принципите на Устава на ООН". 5. Разглежда разменените ноти между правителствата на Република България и Съединените американски щати като гаранция, че в съответствие с Основополагащия акт между НАТО и Русия от 27 май 1997 г. Съединените американски щати нямат "никакво намерение, план и причина да разполагат ядрени оръжия" на територията на Република България и не предвиждат в бъдеще такава нужда. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 26 май 2006 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/05/2006 - приет(приет в зала)