Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Народното събрание на Република България относно Кампанията на Съвета на Европа
Сигнатура 11
Дата на постъпване 08/12/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
    “Парламентаристи, обединени в борбата срещу насилието над жени, включително домашното насилие” 2006-2008 г. Един от основните принципи на демократичното общество е защитата на правата и свободите на личността. Борбата срещу насилието, включително домашното насилие срещу жени, като един от аспектите на защитата на човешките права, е във фокуса на дейността на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и се превръща във важен приоритет за националните парламенти. Жените и децата, като най-засегнати от различните актове на насилие, се нуждаят от защита чрез активни политики и действия. Ние, народните представители от 40-то Народно събрание на Република България, като: Отчитаме нашата отговорност за противодействие на насилието от всякакъв характер, защото то не познава граници по територия, възраст, етнически произход, пол и религия и нанася огромни морални, физически, психически щети на гражданите; Потвърждаваме, че борбата срещу насилието над жени, включително домашното насилие, ще бъде сред приоритетите на нашата законодателна и контролна дейност с оглед изграждането на по-справедливо и цивилизовано общество З А Я В Я В А М Е: Подкрепяме кампанията на Съвета на Европа “Парламентаристи, обединени в борбата срещу насилието над жени, включително домашното насилие” 2006-2008 г.; Ще съдействаме на всички органи на държавната власт, и неправителствените организации за провеждане на активна информационна кампания по проблемите на насилието над жените, както и за създаване на нулева толерантност към неговите форми; Ще създадем чрез законодателни инициативи условия за ефективна борба срещу извършителите на насилие и възможности за прилагане на положителни практики, в това число в партньорски отношения със страните на Съвета на Европа. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 8 декември 2006 г. и е под­пе­чатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/12/2006 - приет(приет в зала)