Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Оставка на Министерския съвет
Сигнатура 602-03-16
Дата на постъпване 14/11/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/11/2016
Обнародван в ДВ брой 91/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане оставката на Министерския съвет