Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2016 г. (поверително)
Сигнатура 702-00-9
Дата на постъпване 23/01/2017
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология