Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г.
Сигнатура 720-00-2
Дата на постъпване 11/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/05/2017
Обнародван в ДВ брой 43/2017 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г.