Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.
Сигнатура 720-00-7
Дата на постъпване 30/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/06/2017
Обнародван в ДВ брой 51/2017 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.