Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г.
Сигнатура 739-00-5
Дата на постъпване 31/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 06/12/2017
Обнародван в ДВ брой 99/2017 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г.