Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Сигнатура 754-02-72
Дата на постъпване 14/09/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/09/2017
Обнародван в ДВ брой 77/2017 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта