Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Сигнатура 802-03-1
Дата на постъпване 16/03/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/03/2018
Обнародван в ДВ брой 30/2018 г.
Финален текст на решението Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията