Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г.
Сигнатура 820-00-12
Дата на постъпване 30/03/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/05/2018
Обнародван в ДВ брой 42/2018 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г.