Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО
Сигнатура 854-02-48
Дата на постъпване 12/09/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/09/2018
Обнародван в ДВ брой 77/2018 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО