Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация относно възпоменание на Големия глад /Гладомор/ в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз
Сигнатура 154-03-2
Дата на постъпване 13/01/2011
Сесия Пета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология