Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно Правилник за реда и работата на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност"
Сигнатура 954-02-50
Дата на постъпване 10/08/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология