Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.)
Сигнатура 002-00-7
Дата на постъпване 05/02/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология