Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 954-02-59
Дата на постъпване 27/08/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология