Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани
Сигнатура 954-03-10
Дата на постъпване 18/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология