Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Нордик инвестмънт банк за държавен заем за финансиране на третия етап от проект "Изграждане на интегрирана комуникационна инфраструктура на МВР"
Сигнатура 902-03-5
Дата на постъпване 12/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология