Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за преобразуване на Медицинския колеж - Враца, във Филиал - Враца, в структурата на Медицинския университет - София
Сигнатура 902-03-4
Дата на постъпване 12/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология