Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2009 г.)
Сигнатура 902-00-4
Дата на постъпване 09/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология