Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начина на ползване на имоти в Студентския град в гр. София
Сигнатура 954-02-62
Дата на постъпване 13/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология