Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промени в състава и ръководството на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 954-02-60
Дата на постъпване 09/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология