Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването на доставките на природен газ от Русия
Сигнатура 954-02-3
Дата на постъпване 12/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология