Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение правителството на Република България да предприеме всички необходими действия пред Европейската комисия с цел рестартиране на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй и да започне своевременни действия за техническа подготовка на блоковете и получаване на лиценз от Агенцията за ядрено регулиране
Сигнатура 954-02-2
Дата на постъпване 12/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология