Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за откриване на Факултет по обществено здраве в структурата на Медицинския университет - Пловдив
Сигнатура 902-03-3
Дата на постъпване 30/03/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология