Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Министерски съвет процедура за изтегляне на военния контингент на България от Ирак и Афганистан
Сигнатура 854-02-124
Дата на постъпване 18/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология