Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата във връзка със смъртта на Ахмед Емин, началник на кабинета на председателя на ДПС Ахмед Доган
Сигнатура 854-02-122
Дата на постъпване 13/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология