Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация по повод 14 ноември, Световен ден за борба с диабета в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България
Сигнатура 854-03-16
Дата на постъпване 12/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология