Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с инцидента в многопрофилната болница в Горна Оряховица, изнесените в Народното събрание данни, събрани със СРС и данните от съдебномедицинската експертиза
Сигнатура 154-02-6
Дата на постъпване 13/01/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология