Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
Сигнатура 302-03-6
Дата на постъпване 18/07/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология