Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно допълнение на чл. 17, ал. 2 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - създаване на нова точка 25
Сигнатура 854-02-99
Дата на постъпване 16/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология