Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за създаване на Временна комисия по искането на г-н Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Цветан Генчев Цветанов, народен представител в 42-ото Народно събрание
Сигнатура 354-02-17
Дата на постъпване 04/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология