Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 354-02-1
Дата на постъпване 21/05/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология