Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възобновяване на изграждането на нова ядрена електроцентрала
Сигнатура 354-02-21
Дата на постъпване 15/02/2013
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология