Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 24 октомври 2012 г. за произвеждане на национален референдум
Сигнатура 354-02-3
Дата на постъпване 10/01/2013
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология