Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за осъждане на изявленията на Ахмед Демир Доган от 04.11.2012 г. в гр. Кърджали
Сигнатура 254-03-9
Дата на постъпване 06/11/2012
Сесия Десета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология