Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за подкрепа провеждането на преговори за възобновяване на изграждането на ядрена централа на площадка "Белене"
Сигнатура 254-02-116
Дата на постъпване 27/09/2012
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология