Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно прилагане на принципа на предпазливостта при вземане на решения, свързани с добива на шистов газ
Сигнатура 254-02-23
Дата на постъпване 06/02/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология