Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация по повод присъединяване на България към Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати
Сигнатура 254-03-1
Дата на постъпване 14/02/2012
Сесия Осма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология