Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане на шестмесечен мораториум върху цените на едро на горивата за автомобили в Република България
Сигнатура 254-02-25
Дата на постъпване 09/02/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология