Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод военния характер на ядрената програма на Ислямска република Иран
Сигнатура 254-03-2
Дата на постъпване 21/02/2012
Сесия Осма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология