Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка на действията на Министерството на вътрешните работи и правителството по време и след трагедията в с. Катуница
Сигнатура 154-02-91
Дата на постъпване 30/09/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология