Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за предприемане на комплекс от мерки и приемането на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност
Сигнатура 154-03-6
Дата на постъпване 26/09/2011
Сесия Седма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология