Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Народното събрание на Република България относно опитите за дестабилизация на страната чрез терористични актове
Сигнатура 154-03-5
Дата на постъпване 28/07/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология