Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Народното събрание на Република България във връзка с изселването на европейски граждани от територията на Френската република
Сигнатура 054-03-6
Дата на постъпване 05/10/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология